Spotkanie rodziców z psychologiem

W dniu 22.11.2023 w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie odbyło się zebranie z rodzicami uczniów. Podczas ogólnego spotkania na sali gimnastycznej głos zabrał zaproszony gość psycholog p. Jakub Rychter, który porozmawiał z rodzicami i nauczycielami na temat komunikacji z dziećmi i młodzieżą. W trakcie swojego wystąpienia zwrócił uwagę na fakt, iż dobra komunikacja ze swoim dzieckiem czy uczniem leży u podstaw profilaktyki zachowań ryzykownych oraz wielu zaburzeń w tym depresji. Jeśli potrafimy we właściwy sposób rozmawiać z dzieckiem o trudnych dla niego sprawach (i nie tylko), to ułatwimy mu radzenie sobie z emocjami. I właśnie na to postawił nacisk psycholog- na emocje. Emocje, które kierują wieloma zachowaniami naszych pociech, z którymi one same nie zawsze potrafią sobie poradzić. Podkreślił, że jedną z trudniejszych emocji jest złość, jednak jest to emocja bardzo potrzeba w życiu, mobilizująca do działania, informująca nas o czymś, z czym mamy problem, na co się nie zgadzamy. Warto ją „docenić” i stopniowo uczyć dzieci radzenia sobie z nią. W trakcie prelekcji psycholog podał wiele cennych i praktycznych wskazówek dotyczących formułowania komunikatów, które pomogą zbudować relację z dzieckiem, nie będą oceniające, ułatwią egzekwowanie ustalonych przez opiekunów zasad.

Spotkanie było cennym i wartościowym doświadczeniem zarówno dla rodziców, jak i nauczycieli. Zachęciło uczestników do uważnego przyglądania się swoim relacjom z dziećmi oraz sposobu komunikowania się z nimi.