Sprawozdanie z Akcji Sprzątanie Świata

W dniu 15 września 2023r. uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie wzięli udział w 30 międzynarodowej Akcji Sprzątanie Świata. Hasło tegorocznej kampanii organizowanej przez Fundację Nasza Ziemia brzmiało „Sprzątanie świata łączy ludzi”. Była to wyjątkowa okazja, aby wspólnie działać na rzecz naszej planety, pielęgnować środowisko naturalne oraz kształtować postawy ekologiczne wśród młodych pokoleń.

Celem akcji były:

  1. Ocena i poprawa stanu czystości terenu szkoły i gminy.
  2. Edukacja uczniów na temat ochrony środowiska i konieczności dbania o naszą planetę.
  3. Promowanie postaw proekologicznych wśród społeczności szkolnej.

Uczniowie wraz z opiekunami zostali podzieleni na grupy i zaopatrzeni w worki na śmieci oraz rękawiczki ochronne, następnie przystąpili do sprzątania różnych obszarów:

– uczniowie klas I-III (teren wokół szkoły).
– uczniowie klas IV-VIII (teren gminy Kleszczów).

Akcja Sprzątanie Świata była nie tylko okazją do uporządkowania naszego otoczenia, ale także doskonałą lekcją ekologii i odpowiedzialności za planetę. Dzieci zdobyły wiedzę na temat ochrony środowiska i nauczyły się, jakie działania mogą podjąć, aby przyczynić się do poprawy stanu błękitnej planety.

Jako społeczność szkolna jesteśmy dumni z naszych wysiłków i chcemy kontynuować nasze inicjatywy proekologiczne w przyszłości. Dzięki Akcji Sprzątanie Świata nasi uczniowie zdobyli świadomość ekologiczną, która będzie towarzyszyć im przez całe życie.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i wspólną pracę na rzecz środowiska.