Konkurs świetlicowy – Dynia królowa jesieni

ŚWIETLICA SZKOLNA  zaprasza klasy 1-8 do udziału w konkursie „DYNIA – KRÓLOWA JESIENI”

Uczniowie przygotowują samodzielnie lub z niewielką pomocą rodziców kompozycję jesienną z DYNIĄ w roli głównej.

 Warunki udziału:

  • podpisane prace /imię, nazwisko, klasa/
  • pozostawienie kompozycji w sali świetlicowej 001
  • termin składania prac do 10 października 2023r.
  • uczniowie otrzymają pochwały , a zwycięzcy ocenę z przedmiotu artystycznego
  • z dostarczonych kompozycji zostanie przygotowana wystawka dla całej szkoły

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU 24.10.2022

KOORDYNATOR: Aleksandra Gorzelak-Dylak, Barbara Najmrodzka