Sprawozdanie z Dnia Życzliwości i Dnia Tolerancji 

W roku szkolnym 2023/2024 wzorem lat ubiegłych Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Kleszczowie zorganizowała obchody dwóch bardzo ważnych świąt – Dnia Tolerancji oraz Dnia Życzliwości i Pozdrowień. Dni te wpisane są działalność profilaktyczno- wychowawczą szkoły, której zależy na tym, aby wyposażyć uczniów wiedzę nie tylko z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ale także na temat wartości, postaw społecznie akceptowanych. W związku z powyższym na terenie szkoły podjęto następujące działania:

  • na tablicy ściennej przygotowano dekoracje na temat tolerancji oraz życzliwości i empatii,
  • psycholog szkolny przeprowadziła zajęcia w klasach IV- V pt. „Bądź kumplem, nie dokuczaj”
  • pedagog specjalny p. Płomińska wraz z nauczycielem współorganizującym proces kształcenia p. Sukiennik  przeprowadziły zajęcia warsztatowe w klasach I- III na temat tolerancji  
  • zainicjowano akcję „Ubierz się na żółto” nawiązującą do życzliwości- chętni uczniowie oraz nauczyciele przyszli do szkoły w żółtym elemencie garderoby
  • na terenie całej szkoły rozwieszono kartki z miłymi słowami, które można była „zabrać” i podarować wybranej osobie
  • członkowie Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunami przygotowali dla wszystkich uczniów oraz pracowników szkoły żółte opaski na nadgarstek z miłym, życzliwym hasłem,
  • wznowiono działalność „skrzynki życzliwości” – uczniowie mieli okazję napisać życzliwe listy, pozdrowienia dla kolegi, koleżanki bądź nauczyciela.

Za organizację obchodów w/w dni odpowiedzialny był SU oraz zespół terapeutyczno- pedagogiczny.