Sprawozdanie z warsztatów „Tolerancja i szacunek to mój wizerunek”

Kleszczów, dn. 18.11.2023r.W dniach 17-18.11.2023r. na terenie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka  w Kleszczowie odbyły się warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas IV- V pt. „Tolerancja i szacunek to mój wizerunek”. Realizatorem przedsięwzięcia było Centrum Działań Profilaktycznych w Wieliczce.

Świat, który nas otacza, zwłaszcza w obrazie medialnym, wydaje się coraz bardziej skonfliktowany i wrogi. Tymczasem uczniowie potrzebują modeli i wzorców innych zachowań. Takich, w których różnice przyczyniają się do twórczego rozwoju i dzielenia się,  a nie do konfliktów. Fundamentem do tego są postawy szacunku i tolerancji. W trakcie zajęć uczniowie dowiedzieli się czym jest szacunek i co jest potrzebne, aby stosować go  w codziennym życiu, a także jak szanować siebie i innych. Warsztaty skupiały się na niwelowaniu zachowań agresywnych poprzez rozwijanie zachowań asertywnych oraz nauki akceptowania błędów. Uczestnicy nauczyli się także prowadzić dialog, gdy posiadają odmienny punkt widzenia od rozmówcy.

Warsztaty zorganizowała pedagog szkolny Emilia Palińska przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kleszczowie.