SPRAWOZDANIE Z III EKOLOGICZNEGO KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO

 III Konkurs Ekologiczny  „DBAM O ŚRODOWISKO W ŁÓDZKIM” zatytułowany  był „Tworzymy błękitno-zieloną sieć”.

Konkurs skierowany został do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa łódzkiego.

Celem Konkursu było uświadomienie uczestnikom konieczności podejmowania działań mających na celu poprawę adaptacyjności obszarów zurbanizowanych do niekorzystnych zmian klimatu, których skutkami są fale upałów z coraz wyższymi temperaturami, deficyty opadów, ekstremalne susze, czy z drugiej strony nawałnicowe deszcze i wichury.

Coraz częściej spotykamy się z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi oraz zmianami klimatu, dlatego ważne są działania, które zminimalizują te skutki.

Tworzenie elementów błękitno-zielonej infrastruktury, szczególnie na terenach zabudowanych, jest jednym ze sposobów takich działań.

Konkurs polegał na wykonaniu plakatu lub makiety, których treść ukazywała m.in. jeden lub kilka elementów zaliczanych do tzw. elementów błękitno-zielonej infrastruktury np. „zielone dachy”, „zielone ściany”, „ogrody deszczowe”, czy „zielone przystanki”, itp., zaprojektowanych dla wybranego fragmentu lub całego terenu/miasta/miejscowości.

Z naszej szkoły pracę oddały dwie uczennice:

– Zofia Kuc z klasy VII d, stworzyła makietę oraz przesłała film „zielonego przystanku”

– Amelka Soboń III d, stworzyła plakat „zielonego parku”

Prace zostały przekazane organizatorowi, który poinformował o wydłużeniu terminu ogłoszenia wyników.

Plakat konkursowy uczennicy