Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego EDI Panda z historii

Arkusze konkursowe były zróżnicowane poziomem trudności według klas i składały się z 30 pytań. Do każdego pytania podane były cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jeden był prawidłowy. Każda z odpowiedzi była punktowana. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi uczestnik otrzymywał 1 punkt, natomiast za błędną odpowiedź  -1 punkt. Jeżeli zawodnik nie udzielił odpowiedzi na dane pytanie otrzymywał 0 punktów. Aby żaden uczestnik nie zakończył konkursu wynikiem ujemnym, organizator przyznał na starcie każdemu uczniowi 30 punktów. W związku z tym uczestnik mógł zdobyć maksymalnie 60, a minimalnie 0 punktów.

W czerwcu poznaliśmy wyniki, jakie  osiągnęli uczniowie naszej szkoły.  Przedstawiają się one następująco:

 1. poziom klasy piątej
 1. Zofia Tulejska (klasa V a)– uzyskała 50 pkt ( 83.33% ) – zajęła 11. miejsce
 2. Nikola Jasińska (klasa V a) – uzyskała  48 pkt (80% ) – zajęła 13. miejsce
 3. Jakub Tanasiewicz (klasa V c) – uzyskał  36 pkt (60% ) – zajął 25. miejsce
 4. Igor Mirecki  (klasa V c) – uzyskał 35 pkt (58.33% ) – zajął 26. miejsce
 5. Roksana Partyka (klasa V c) – uzyskała 28 pkt – (46.67%) – zajęła  33. miejsce
 6. Zuzanna Kierasińska (klasa V b)- uzyskała  22 pkt ( 36.67%) – zajęła 39. miejsce
 • poziom klasy szóstej
 1. Franciszek Skurkiewicz (klasa VI a) – uzyskał 29 pkt (48.33% ) – zajął 32. miejsce
 2. Blanka Moryń (klasa VI a)- uzyskała 28  pkt (46.67%) – zajęła 33. miejsce
 • poziom klasy ósmej
 1. Juliusz Mądrzyk (klasa VIII a) – uzyskał 47 pkt (78.33% ) – zajął 14. miejsce

Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy uznania, pochwały oraz oceny z historii adekwatne do osiągniętego wyniku.

Opracowała: Bożena Zatorska