Sprawozdanie z uczestnictwa klas drugich w roku szkolnym 2022/2023 w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Uczymy Dzieci Programować”

 Uczniowie klas drugich w roku szkolnym 2022/23 roku realizowali zagadnienia w ramach XI edycji ogólnopolskiego programu „Uczymy Dzieci Programować”. To inicjatywa skierowana do szeroko rozumianej edukacji. Cele ogólne programu to świadome, merytoryczne i metodyczne wprowadzanie elementów kodowania i robotyki do zajęć dydaktycznych na etapie edukacji wczesnoszkolnej. To również świetna nauka przez zabawę, kształtowanie takich kompetencji jak: rozwijanie logicznego myślenia, zadaniowe podejścia do stawianych problemów, kreatywność, kształtowanie umiejętności pracy w zespołach, szukania kompromisów, optymalnych rozwiązań, stopniowe i odpowiedzialne wprowadzanie dzieci w cyfrowy świat, świadome, czynne i twórcze korzystanie z nowoczesnych technologii, kształtowanie kompetencji kluczowych.

Po zakończeniu XI edycji programu dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za aktywny udział w zajęciach.

Program cieszył się ogromnym zainteresowaniem i w przyszłym roku szkolnym będziemy uczestniczyć w kolejnych edycjach.

Opiekunowie projektu
Renata Cieślak, Anna Wysocka, Wioleta Kimel