Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

W związku ze Światowym Dniem Książki i Praw Autorskich, a także w celu rozwijania zainteresowań czytelniczych oraz aktywności twórczej czytelników szkolna biblioteka zorganizowała następujące konkursy:

  • Konkurs na najciekawsze hasło zachęcające do korzystania ze zbiorów bibliotecznych „Odwiedzam bibliotekę, ponieważ…”

Był on adresowany do uczniów klas I-III i  polegał na pięknym pokolorowaniu otrzymanego szablonu zakładki do książki oraz ułożeniu ciekawego i oryginalnego hasła, które zachęciłoby innych do odwiedzenia biblioteki.

Ogółem wpłynęło 21 prac. Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców:

I miejsce: Oliwia Gruszczyńska (2c), Pola Jasek (3b), Aleksander Szymurski (2b)

II miejsce: Kacper Pyka (2b), Wojciech Nolbrzak (2c), Szymon Buresz (2c)

III miejsce: Liliana Kłos (2c), Alicja Ślęzak (2c), Pola Brześcińska (1b)

Komisja konkursowa przyznała także wyróżnienia:

Lenie Pospiszył (2c), Magdalenie Nowackiej (2c), Julii Szrajer (3c)

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pochwały, a autorzy najciekawszych prac zostali nagrodzeni.

  • Konkurs fotograficzny pt. „Książka i ja”

Przedmiotem konkursu adresowanego do wszystkich uczniów naszej szkoły było zrobienie fotografii ukazującej uczestnika konkursu z jego ulubioną książką w ciekawym, oryginalnym ujęciu. Zdjęcie w formacie A4 powinno pokazywać tytuł książki i zachęcać do jej przeczytania.

Wpłynęło 7 prac. Oceniając prace, komisja konkursowa brała pod uwagę pomysłowość
i oryginalność ujęcia oraz uwzględnienie przesłania, tj. zachęty do przeczytania książki prezentowanej na fotografii. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

I miejsce: Maria Stacherska (4c), Aniela Jakubik (1c)

II miejsce: Zofia Kuc (7d), Wiktoria Susmęd (3b)

III miejsce: Bartosz Sulikowski – (7c), Kacper Łukasiński (1b), Wojciech Bujacz (6b)

Wymienieni wyżej uczniowie otrzymali pochwały i nagrody, a ich prace zostały wyeksponowane
na wystawie w szkolnej czytelni.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym uczestnikom konkursów bibliotecznych.