„Świecimy przykładem. Przyjaźń buduje.”

W miesiącu grudniu uczniowie klas pierwszych zostali zaproszeni do udziału w konkursie plastyczno-literackim pod hasłem: „Świecimy przykładem. Przyjaźń buduje”.  Nadrzędnym celem konkursu było rozbudzanie i wzmacnianie właściwych postaw wychowawczych wśród uczniów oraz propagowanie ich w przestrzeni szkolnej. Ponadto nauczycielom klasy Ib, jako inicjatorom przedsięwzięcia, zależało na rozbudzaniu wśród pierwszoklasistów zainteresowania czytelnictwem oraz zachęceniu dzieci do kreatywnego i twórczego działania. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu ciekawej, oryginalnej pracy plastycznej promującej właściwe zachowania oraz licującej z tematyką wiersza pt.: „Mamy kochać”, autorstwa Ewy Szelburg-Zarembiny. Na odpowiedź ze strony uczniów nie trzeba było długo czekać. Do konkursu zgłoszonych zostało łącznie 16 wspaniałych, oryginalnych prac plastycznych. Wszystkie projekty były bardzo ciekawe i zgodne z tematyką. W wyniku wnikliwych obrad, wyłoniono zwycięzców. Jury w składzie: p.Ewa Stawiak-Kołba, p.Ewa Soska, p.Maria Owczarek przyznało 3 miejsca główne oraz wyróżnienia:

  • Lena Jarecka – I miejsce
  • Lena Kochel – II miejsce
  • Małgorzata Brocka – III miejsce
  • Wyróżnienia: Oliwia Janson, Liliana Kukiałka, Dawid Kazimierczak

Laureatom wręczono dyplomy oraz nagrody.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali symboliczne upominki.

Serdecznie dziękujemy uczniom, którzy podjęli wyzwanie i przygotowali prace konkursowe.
Spisaliście się doskonale. Brawo!

Ewa Stawiak-Kołba
Wychowawca klasy Ib