Sprawozdanie z realizacji programu Akademia Bezpiecznego Puchatka

W roku szkolnym 2023/2024 wzorem lat ubiegłych w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie zrealizowano program Akademia Bezpiecznego Puchatka. Przedsięwzięciem profilaktycznym objęci byli uczniowie klas pierwszych. Akademia Bezpiecznego Puchatka to ogólnopolski program edukacyjny obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie. W programie każdego roku uczestniczy ponad 200000 dzieci. Realizacja założeń programowych opiera się na przeprowadzeniu w każdej z klas serii zajęć w oparciu o opracowane scenariusze z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Lekcje te prowadzone były przez wychowawców klas oraz pedagoga szkolnego, który zaangażował również członków Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa dając tym samym możliwość uczniom klas starszych do aktywnego zaangażowania w proces edukacyjny młodszych kolegów. Wśród uczniów klas VII i VIII program realizowali: Dominik Józiak, Julek Wojewoda, Magdalena Nolbrzak, Wiktoria Cebula, Angelina Palchevskaya, Wojciech Antosiewicz i Magdalena Mielczarek. Podczas zajęć dzieci poznały nie tylko teorię związaną z omawianą tematyką, ale miały również możliwość praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy. Program cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczestników. Po przeprowadzeniu zajęć, na podstawie otrzymanych materiałów, zdobytą przez dzieci wiedzę zweryfikował Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa.

Koordynatorem programu była pedagog szkolny Emilia Palińska.

certyfikat potwierdzający udział w akcji