Sprawozdanie z realizacji programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”

W roku szkolnym 2023/2024 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie przystąpiła do ogólnopolskiego programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Programem tym objęci zostali uczniowie klas II- III.

„Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnychdla przedszkoli oraz od 2019 roku również dla szkół podstawowych (klasy I-III) poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś. Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat. Uczestnicy  wzięli udział w zajęciach tematycznych, podczas których uczyli się troszczyć o środowisko naturalne, poznawać podstawowe zasady ekologii i dowiedzieli się, dlaczego warto jeść owoce i warzywa a także poznali korzyści płynące z ruchu. Uczniowie klas II i III uczestniczyli w ciekawych i pasjonujących zajęciach, podczas których mogły bawić się, uczyć i poznawać świat przyrody. Wszystkie materiały edukacyjne „Kubusiowych Przyjaciół Natury” zostały skonstruowane tak by rozwijać u dzieci kreatywność i samodzielne myślenie oraz przyswajać wiedzę poprzez zabawę.

Koordynatorem programu na terenie naszej placówki była pedagog szkolny Emilia Palińska, która wspólnie z członkami Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa przeprowadziła jedne z zajęć. Wśród uczniów klasy Va i VIIb, którzy wcielili się w rolę nauczycieli i współprowadzili lekcje dla drugo- i trzecioklasistów byli: Patrycja Spiecha, Karolina Wieczorek, Fabian Węglarski, Piotr Rejek, Wiktor Czyżycki, Maciej Cebula, Maja Królik i Lila Włodarczyk. Pozostałe lekcje przeprowadziły w swoich klasach wychowawcy.

Certyfikat przyznany szkole