Terapia logopedyczna z wykorzystaniem narzędzi TIK

Narzędzia multimedialne wykorzystywane w codziennej pracy z uczniem są pomocne
w utrwalaniu prawidłowej artykulacji, wspierają również ćwiczenia wielu innych obszarów,
np. koordynacji wzorkowej, słuchowej, wzrokowo – słuchowo – ruchowej, logicznego myślenia, pamięci, spostrzegawczości, umiejętności kategoryzowania, poszerzania zasobu słownictwa.

zdjęcia:

Dziewczynka wraz z logopedą rozwiązuje zadania przy komputerze.
Fot. Mariusz Mieszała
 Dziewczynka mówi do mikrofonu.
Fot. Mariusz Mieszała