Wycieczka do Punktu Poboru Wody Pitnej i Oczyszczalni Ścieków w Łękińsku

27.03.2027r. uczniowie uczęszczający na zajęcia koła krajoznawczo-turystycznego oraz uczniowie klasy IVb wraz z opiekunami udali się na wycieczkę do Punktu Poboru Wody Pitnej oraz Oczyszczalni Ścieków w Łękińsku, która otworzyła im oczy na procesy kluczowe dla zachowania czystości wody i ochrony środowiska. Po dotarciu na miejsce, zostali przywitani przez Kierownika Pawła Bujacza, który przekazał im wiedzę na temat znaczenia ochrony zasobów wodnych. Podczas zwiedzania punktu poboru wody pitnej, uczniowie dowiedzieli się, skąd pochodzi woda dostarczana do ich domów oraz jakie są etapy jej uzdatniania, aby była bezpieczna do spożycia. Następnie zwiedzający przejechali autobusem do oczyszczalni ścieków, gdzie mieli okazję zobaczyć, jak ścieki są przetwarzane i oczyszczane, zanim trafią z powrotem do środowiska naturalnego. W trakcie wycieczki dzieci mogły również zobaczyć różnorodność technologii stosowanych w procesie oczyszczania ścieków oraz poznać rolę, jaką odgrywa każdy etap tego procesu w ochronie środowiska. Dla wielu uczniów był to moment odkrycia, jakie wyzwania wiążą się z utrzymaniem czystości wody oraz jakie działania podejmowane są w celu jej ochrony. Po zakończeniu wycieczki, uczniowie wrócili do szkoły z nową wiedzą i świadomością, jak ważne jest dbanie o zasoby wodne i odpowiedzialne korzystanie z wody. Wycieczka ta nie tylko poszerzyła ich horyzonty, ale także zainspirowała do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska.