Wyniki konkursu na „NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ”

W okresie nauki zdalnej przeprowadzony został konkurs pt. „Najpiękniejsza kartka świąteczna”. Konkurs był przeznaczony dla uczniów klas I -III oraz IV-VIII. W konkursie wzięło udział 15 –stu uczniów, którzy przygotowali piękne, kreatywne prace. Jury w składzie:

przewodniczący – Maria Owczarek
członek – Ewa Stawiak- Kołba

po wnikliwej analizie prac dokonało rozstrzygnięcia konkursu. Poniżej prezentujemy wyniki. W kategorii kl I-III:

  1. Aleksander Szymurski – I b
  2. Wiktoria Susmęd – II b
  3. Kamil Krupski – I c

W kategorii kl IV –VIII:

  1. Franciszek Jakubik – IV b
  2. Zofia Kuc – VI d
  3. Roksana Gonera – IV b, Bartłomiej Kierasiński – VI b

Wręczenie dyplomów i nagród laureatom nastąpi po powrocie do szkoły.  Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.

koordynator
Maria Owczarek