Konkurs plastyczny „Ilustracje do wiersza M.Strzałkowskiej” – rozstrzygnięty

W naszej szkole odbył się zaplanowany przez autorów innowacji „Aktywność sposobem na poznawanie świata” konkurs plastyczny pt. „Ilustracje do wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej”. Do udziału w nim zaprosiliśmy wszystkich uczniów klas I -III szkoły podstawowej. Przedmiotem konkursu było stworzenie pracy, której głównym tematem było poznanie twórczości autorki i wykonanie ilustracji  w dowolnym formacie, wykonanej wybraną przez uczestników techniką plastyczną, z możliwością wykorzystania różnorodnych materiałów. Głównymi celami konkursu było promowanie czytelnictwa wśród uczniów oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do twórczego działania na miarę ich możliwości i umiejętności. Pragnęliśmy także przyczynić się do rozwoju ich zainteresowań i zaspokojenia potrzeby ekspresji oraz umożliwienia im osiągnięcia sukcesu. W konkursie wzięło udział 60 uczniów reprezentujących wspomniane klasy. Na ręce organizatorów oddano prace wykonane rozmaitymi technikami plastycznymi z wykorzystaniem różnych materiałów. Wszystkie prace wzbudziły zachwyt organizatorów. Wyłonienie zwycięzców było bardzo trudne, więc jury zdecydowało nagrodzić prace odznaczające się szczególną pomysłowością. Podczas oceny uwagę zwracano na poziom aktywności twórczej oraz, oryginalne ujęcie tematu, formę i ilość włożonej pracy. Zwycięzcy otrzymali dyplomy  i atrakcyjne nagrody, a pozostali uczniowie nagrody za udział w konkursie.  Prace można podziwiać na wystawie pokonkursowej.

Laureatami konkursu zostali :

Miejsce I

  • Blanka Moryń kl.IVa
  • Zuzanna Kierasińska kl.IIIb

Miejsce II

  • Weronika Bujacz kl.IIIc
  • Maria Stacherska kl. IIIc

Miejsce III

  • Nicola Jasińska kl.IIIa
  • Lena Pieniążek kl. IIIb

Wyróżnienia              

  • Miłosz Gurazda kl. Ic 
  • Ada Łyczkowska kl.IIc
  • Amelia Kopka kl.IIIb
  • Wiktor Kochel  kl.IIIb                                                                                                                                                   

 Gratulujemy

wystawa prac konkursowych