ZAPROGRAMUJ SWOJĄ OPOWIEŚĆ

ZAPROGRAMUJ SWOJĄ OPOWIEŚĆ – pod takim tytułem na zajęciach z informatyki w ramach innowacji „Aktywność sposobem na poznawanie świata” odbyły się w 3 różnych terminach warsztaty z programowania w klasach trzecich naszej szkoły. 90 minutowe spotkanie przeprowadził pracownik Centralnego Domu Technologii. Warsztaty w CDT realizowane są w duchu STEAM. To innowacyjny model nauczania rozwijający kompetencje przyszłości takie jak umiejętności krytycznego i projektowego myślenia, dociekania i analizowania, współpracy i kreatywności. Budowanie tych kompetencji w ramach modelu STEAM odbywa się przez zdobywanie praktycznych umiejętności z zakresu nauki, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki. Klasa 3a uczestniczyła w zajęciach stacjonarnie w sali komputerowej a klasa 3b i 3c podczas nauki zdalnej w domu. Uczestnicy i uczestniczki poznali aplikację Scratch Jr i przyswoili sobie podstawy programowania wizualnego. Stworzyli prostą animację, zaprojektowali bohaterów swojej historii. Podczas zajęć przedstawili różne sposoby radzenia sobie z uczuciem złości. Warsztaty łączyły elementy programowania, robotyki, kreatywnego projektowania oraz rozwijały umiejętności interpersonalne. Wszyscy biorący udział w warsztatach pomimo zmęczenia byli bardzo zadowoleni i wyrazili chęć udziału w tego typu warsztatach.