BARBÓRKA

Wdzięczni za codzienny trud,
Życzymy Górnikom  z okazji ich święta
Wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym,
Dużo zdrowia oraz Spokojnej i Bezpiecznej pracy.
Niech  święta Barbara otacza Was opieką każdego dnia.
Szczęść Boże!

4 grudnia obchodzimy w Polsce Dzień Górnika, tradycyjnie zwany BARBÓRKĄ. Praca górników jest ciężka i niebezpieczna, nic dziwnego zatem, że na swoją opiekunkę wybrali św. Barbarę z Nikomedii, patronkę dobrej śmierci i trudnej pracy. Św. Barbara jest patronką nie tylko górników, strzeże też saperów, architektów, dzwonników, kamieniarzy, kowali , hutników, flisaków, rybaków, marynarzy, więźniów, żołnierzy, a w czasie II wojny światowej była patronką polskiego podziemia.

Warto wiedzieć, że w Kleszczowie:

  • w  Kościele pw. NMP Anielskiej znajdują się relikwie św. Barbary, które są wystawiane w dniu jej święta, czyli 4 grudnia i/lub podczas corocznej uroczystej mszy w intencji Górników i ich rodzin;
  • obok w/w Kościoła można obejrzeć Figurę św. Barbary ufundowaną przez Kopalnię Węgla Brunatnego Bełchatów;
  • znajduje się w/w odkrywkowa Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów i Elektrownia Bełchatów, których panoramę można podziwiać z tarasów widokowych w Kleszczowie oraz w Żłobnicy;

O naszej kopalni możecie dużo dowiedzieć się z Reportażu PGE  Bełchatów  z 2017r. nagranego przez Telewizję Republika: 

Informacje o historii bełchatowskiego węgla i o tym jak powstawała nasza kopalnia i wiele innych można znaleźć na stronie:  https://kwbbelchatow.pgegiek.pl

Z węgla w elektrowniach wytwarza się prąd elektryczny, ale jest to też surowiec wykorzystywany w wielu gałęziach przemysłu do produkcji przeróżnych rzeczy, a jakich dowiecie się z wiersza Marii Terlikowskiej:

 „Węglowa rodzinka”

„To węglowa jest rodzina:
parafina, peleryna,
duża piłka w białe groszki 
i z apteki proszek gorzki,

i ołówek w twym piórniku,
i z plastiku sześć koszyków
gąbka, co się moczy w wodzie,
i benzyna w samochodzie,
czarna smoła, biała świeca –
to rodzina węgla z pieca.

Widzę już zdziwione miny..
– Co ma węgiel do benzyny?
– Czy jest z węglem spokrewniona
gąbka miękka i czerwona?

Otóż właśnie – wiem na pewno,
że jest jego bliską krewną:
węgla jest po odrobinie
w parafinie, w pelerynie,
w białej piłce w duże groszki
i z apteki – w proszku gorzkim,
i w ołówku w twym piórniku,
i w koszyku tym z plastyku…
Nawet świeczki, te z choinki –
to też węgla są kuzynki.

Lecz wśród wielkiej tej rodziny,
wśród kuzynów i rodzeństwa,
nie ma ani odrobiny
rodzinnego podobieństwa.

Węgiel jest jak czarna skała,
koszyk żółty, świeca biała.
Skąd się wzięły te różnice?
O! To już są tajemnice,
które kryją się w fabryce.”

Więcej informacji o Górnikach i ich pracy, o Barbórce, o kopalniach,  o stroju i czapce górniczej, a także piosenki, wiersze, zagadki oraz propozycje prac plastycznych związanych z górnikiem znajdziecie:

Chętni uczniowie mogą poćwiczyć spostrzegawczość – poszukać podobieństw na obrazkach, rozwiązać labirynt oraz/lub (po wydrukowaniu) poćwiczyć sprawność motoryczną ręki – rysować po śladzie i kolorować obrazki

Dla tych, którzy lubią tworzyć coś z papieru, mamy propozycję wykonania górniczej czapki