Konkurs “Kartkówka z dobrych manier”

Drodzy uczniowie, kilka słów o złotych zasadach zachowania, które powodują, że świat wydaje się lepszy, bardziej przyjazny, bezpieczny. Te zasady nic nie kosztują, a tak wiele znaczą.

„Uprzejmość to waluta,
co bogaci nie tego,
kto ją otrzymuje,
lecz tego, kto ją rozdaje.”
Przysłowie perskie

Savoir-vivre – to ogłada, dobre maniery, bon ton, kultura, konwenans towarzyski, kindersztuba.
Wyrażenie Savoir-vivre pochodzi z języka francuskiego. Savoir znaczy wiedzieć, za to vivre znaczy po prostu żyć. Stąd savoir-vivre przetłumaczyć można jako sztuka życia.
Jest to znajomość obyczajów i form towarzyskich, reguł grzeczności; umiejętność postępowania w życiu i radzenia sobie w różnych trudnych sytuacjach.
Savoir-vivre to to zbiór zasad dobrego wychowania, dobrych manier, znajomość obowiązujących reguł grzeczności, których należy przestrzegać.
Nienaganne formy zachowania oznaczają życzliwość dla ludzi, uprzejmość, tolerancję, opanowanie emocji, okazując dobre maniery okazujemy szacunek innym ludziom.
To dobre wychowanie czyni z nas kulturalnych ludzi, budzących sympatię i szacunek.
Drodzy uczniowie, zasady savoir-vivre’u to: uśmiech, uprzejmość, życzliwość, punktualność, lojalność, grzeczność.
Zasady savoir-vivre’u dotyczą przede wszystkim kilku głównych dziedzin życia:
nakrywania, podawania do stołu, wyglądu, higieny i właściwego ubioru, form towarzyskich (np. w szkole, w rodzinie, na przyjęciach), komunikacji (telefonicznej i internetowej także), zachowania się w szczególnych sytuacjach.
Z takimi zasadami zmierzyli się uczniowie klas ósmych w konkursie: „Kartkówka z dobrych manier”. W pierwszym etapie konkursu rozwiązywali test, który dotyczył tych zagadnień, w drugim musieli przygotować dekorację stołu świątecznego.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco.
Magdalena Mielczarek – I miejsce
Adam Ślusarczyk – II miejsce
Emilia Kłobut – wyróżnienie
Alicja Włodarczyk – Storczyk – wyróżnienie.

nakrycie do stołu