Młody ratownik – zajęcia z pierwszej pomocy dla klas 1

Wrzesień jest miesiącem, w którym nie tylko wracamy do szkoły ale również przypominamy o zasadach  udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. To właśnie we wrześniu przypada Światowy Dzień Pierwszej Pomocy.

Zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie czynności ratujących życie ma ogromne znaczenie nie tylko w sytuacjach kryzysowych, ale także w codziennych zdarzeniach.

Uczniowie naszej szkoły włączyli się w obchody tego Święta przygotowując plakaty i gazetki. Uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w zajęciach z pierwszej pomocy, które miały na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie najmłodszych z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w wypadku nieobecności osób dorosłych. Nasi najmłodsi uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób udziela się pierwszej pomocy, jak pomóc poszkodowanym zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe. Dzieci z zainteresowaniem słuchały wskazówek dotyczących zachowania się w sytuacji zagrożenia życia np. skaleczenia, oparzenia, utraty przytomności, zatrucia, złamania czy krwotoku.

Starsze koleżanki  – Patrycja i Julia zaprezentowały pozycje bezpieczną, sposoby wiązania chusty trójkątnej oraz resuscytację krążeniowo – oddechową. Następnie każdy z uczestników warsztatów mógł na manekinie wykonać cykl RKO i przekonać się, jaki jest to potężny wysiłek fizyczny. Ratowanie życia to w końcu trudne zadanie😊

Bardzo dziękuję wychowawczynią klas pierwszych za możliwość spotkania się z ich wychowankami.

M. Staryga