Ogromny sukces akcji „Pochwała za worek śmieci”

W dniach 11-22.09.2023r. społeczność Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie wzięła udział w wyjątkowej akcji o nazwie „Pochwała za worek śmieci”. Celem inicjatywy było zachęcanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w sprzątaniu terenu wokół własnych miejsc zamieszkania oraz promowanie odpowiedzialności za czystość środowiska, a także kształtowanie postaw proekologicznych.

W akcji wzięło udział aż 115 uczniów, którzy w wyznaczonym terminie przesłali zdjęcie z workiem odpadów. Ta ogromna liczba uczestników niezwykle cieszy organizatorów przedsięwzięcia i świadczy o wielkim zaangażowaniu naszej społeczności szkolnej w trosce o naszą błękitną planetę.

Tak wielki sukces zawdzięczamy niewątpliwie Radzie Rodziców, dzięki której szkoła otrzymała Voucher dla zwycięzców na kręgle w Solparku, serdecznie dziękujemy za pomoc i zaangażowanie. Poniżej przedstawiamy najbardziej aktywne klasy:

I miejsce klasa IIb – 13 uczniów

II miejsce klasa IVb i VIIb – po 11 uczniów

III miejsce – klasa VIc – 10 uczniów

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy wspaniałej zabawy!

Ogromne podziękowania dla wszystkich Uczniów, Rodziców ora Wychowawców, którzy włączyli się w akcję i przyczynili do ogromnego sukcesu poprawy czystości w miejscach naszego zamieszkania.

Jesteśmy wdzięczni, że jako społeczność szkolna działamy razem w tak ważnej sprawie.