Podsumowanie roku szkolnego 2022/2023

23 czerwca 2023 r. w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie miało miejsce zakończenie roku szkolnego 2022/2023. Pani dyrektor, Mariola Świderska-Kulka powitała gości: panią Anetę Jankowską-Misiak reprezentującą Wójta Gminy Kleszczów, pana Sławomira Chojnowskiego, pana Jacka Baryłę –  Członka Zarządu Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów, pana Karola Jakubika – przewodniczącego Rady Rodziców, a także ósmoklasistów, pozostałych uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi. Pani dyrektor podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2022/2023, podsumowała miniony rok nauki, wręczyła listy gratulacyjne rodzicom uczniów klas VIII, nagrody dyrektora oraz świadectwa z wyróżnieniem uczniom klas IV – VIII.

Listy gratulacyjne otrzymali rodzice uczniów klas VIII, którzy oprócz doskonałych wyników w nauce, wykazywali się niezwykłą kreatywnością  w budowaniu pozytywnego wizerunku szkoły i wielokrotnie stawali na podium w konkursach na różnych szczeblach oraz zdobywali laury uczestnicząc w zawodach sportowych. Uczniowie Ci znani byli całej społeczności szkolnej, są ambitni, odpowiedzialni, wrażliwi na potrzeby innych.  Osiągali wysokie wyniki w nauce, chętnie włączali się w organizację akcji charytatywnych, swoją  właściwą postawa dawali przykład innym.

Listy gratulacyjne odebrali:

 1. Joanna i Sławomir Mądrzykowie,
 2. Justyna i Grzegorz Rełkowscy,
 3. Monika i Damian Zawodzińscy,
 4. Joanna Mularczyk,
 5. Anna i Bernard Szmigielscy,
 6. Krzysztof i Przemysława Kołodziejczykowie,
 7. Ewa i Sławomir Frachowie, 
 8. Agnieszka i Tomasz Turkowie
 9. Aleksandra i Adrian Cybulscy,
 10. Aleksandra i Robert Kopkowie,
 11. Sylwia i Szymon Kucowie,
 12. Aleksandra i Rober Dylakowie,
 13. Karolina i Marcin Truchelowie
 14. Monika i Artur Starygowie.

Nagrody dyrektora otrzymali:

Juliusz Mądrzyk to uczeń, który od klasy IV aktywnie uczestniczył w życiu szkoły. Brał udział w przedsięwzięciach podejmowanych na terenie placówki: występował w akademiach i przedstawieniach organizowanych z okazji świąt szkolnych i państwowych. Reprezentował klasę na wielu konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Działał w Samorządzie Uczniowskim, pełniąc funkcję skarbnika. Był członkiem Małego Wolontariatu.

Juliusz wyróżnia się ogromną wiedzą z historii. Brał udział w licznych konkursach przedmiotowych – szkolnych i ogólnopolskich i zajmował w nich wysokie lokaty. Dwukrotnie zajął I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym EDI PINGWIN z historii oraz I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym EDI PANDA z historii, przeszedł do II etapu Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z historii organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Łodzi. Od klasy V do VIII na koniec każdego roku szkolnego uzyskiwał ocenę celującą z historii. Uczeń ma także w swoim dorobku tytuł laureata EDI PANDA z biologii. Dzięki swej pracowitości uzyskiwał bardzo dobre i celujące wyniki w nauce.  Klasę ósmą kończy ze średnią ocen: 5,39.

Zuzanna Rełkowska to dziewczynka sumienna, obowiązkowa i odpowiedzialna za powierzone zadania. Jest uczennicą o wszechstronnych zainteresowaniach. Przez wszystkie lata nauki uzyskiwała bardzo dobre i celujące wyniki w nauce. Szkołę podstawową kończy ze średnią ocen: 5,76. Zuzanna aktywnie uczestniczyła w pracach na rzecz naszej placówki oraz środowiska lokalnego. Godnie reprezentowała szkołę oraz klasę na konkursach szkolnych i ogólnopolskich z różnych przedmiotów, uzyskując wysokie noty. Wzięła udział  w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z matematyki, chemii i biologii organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Łodzi i przeszła do II etapu ze wszystkich tych przedmiotów. Brała udział w uroczystościach szkolnych. Występowała w programach artystycznych i przedstawieniach szkolnych. Angażowała się w działalność Małego Wolontariatu funkcjonującego przy naszej szkole, dając dowód swej wrażliwości na potrzeby innych.

Nikola Zawodzińska – przewodnicząca  szkoły – zawsze aktywnie uczestniczy w  życiu klasy, szkoły. Uczennica posiada wybitne osiągnięcia edukacyjne oraz wybitne osiągnięcia sportowe, muzyczne. Wielokrotnie prowadziła akademie szkolne, reprezentowała szkołę na zawodach, uroczystościach gminnych. Na przestrzeni edukacji w naszej szkole zawsze  prezentuje wzorową postawę uczniowską. Potrafi doskonale połączyć swoją pasję sportową, muzyczną, które wymagają od niej ogromnego zaangażowania i wyrzeczeń z doskonałym wynikami edukacyjnymi. Jednocześnie pozostaje skromną i pokorną osobą, gotową do podejmowania kolejnych wyzwań. Bardzo chętnie angażuje się we wszystkie przedsięwzięcia i akcje. Zawsze jest miła, sympatyczna.

Martyna Frach jest uczennicą wyróżniającą się zachowaniem i wynikami w nauce. Podczas nauki w II etapie kształcenia na zakończenie każdego roku szkolnego otrzymywała wzorową ocenę zachowania. Od klasy 4 w każdym roku nauki uzyskiwała średnią ocen powyżej 5,0. Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły i klasy – bierze udział w akademiach (Dzień Edukacji Narodowej, 11 Listopada), przedstawieniach (kiermasz charytatywny „Otwarci na innych”). Od klasy 4 trzykrotnie była przewodniczącą klasy. W roku szkolnym 2022/2023 pełniła funkcję asysty w poczcie sztandarowym szkoły, biorąc udział w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych. Jest aktywnym członkiem Małego Wolontariatu. Zawsze chętna do pomocy, jest inicjatorką wielu przedsięwzięć klasowych. Jej postawa, zaangażowanie oraz stosunek do nauczycieli i kolegów może być wzorem do naśladowania dla innych uczniów.

Zofia Kuc osiągnęła najwyższą średnią ocen na zakończenie szkoły – 5,88 oraz wzorową ocenę zachowania. Zosia to uczennica, która zawsze wzorowo wypełnia obowiązki wynikające ze Statutu Szkoły. Przez wszystkie lata edukacji uzyskiwała bardzo wysokie średnie ocen. Godnie reprezentowała szkołę oraz klasę w licznych konkursach szkolnych, powiatowych i wojewódzkich odnosząc w nich niemałe sukcesy. Zosia to uczennica otwarta i wrażliwa na potrzeby innych, udzielała się w licznych akcjach charytatywnych prowadzonych w naszej szkole. Prezentuje wysoką kulturę osobistą w szkole i poza nią. Szanuje i rozwija jej dobre tradycje. Jest wzorem do naśladowania dla innych uczniów naszej szkoły.

Oskar Staryga podczas nauki w naszej szkole dał się poznać jako uczeń, który prezentował wysoką kulturę osobistą, zarówno w szkole jak i poza nią. Reprezentował szkołę w wielu zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i ogólnopolskim uzyskując w nich bardzo wysokie wyniki i zdobywając medale.

 • Bełchatów 24.09.2021 (wojewódzkie, szkolne) 1 miejsce – 300m
 • Toruń 30.01.2022 (ogólnopolskie, klubowe) 2 miejsce – 200m
 • Spała 29.03.2022 (wojewódzkie, szkolne) 1 miejsce – skok w dal (strefa), 1 miejsce – 200m, 3 miejsce – sztafeta 4x200m
 • Bełchatów 23.09.2022 (wojewódzkie, szkolne) 1 miejsce – sztafeta 4x100m, 1 miejsce – 300m
 • Kleszczów 24.02.2023 (powiatowe, szkolne) 1 miejsce – skok wzwyż
 • Spała 23.03.2023 (wojewódzkie, szkolne) 1 miejsce – skok w dal, 2 miejsce – 200m, 2 miejsce – sztafeta 4x200m
 • Łódź 27.05.2023 (wojewódzkie, klubowe) 2 miejsce – 300m ppł
 • Słupsk 14.05.2023 (mistrzostwa polski, klubowe) 4 miejsce – sztafeta szwedzka
 • Bełchatów 03.05.2023 (ogólnopolskie, klubowe) 2 miejsce – 110m ppł

Wykorzystując swe uzdolnienia i umiejętności organizacyjne aktywnie pomagał w przygotowaniu przedstawień i uroczystości szkolnych zajmując się przede wszystkim ich stroną techniczną. Zawsze służył pomocą kolegom i koleżankom a także nauczycielom. Aktywnie brał udział w pracach Samorządu Uczniowskiego i akcjach charytatywnych.

Praca w ramach wolontariatu: pakowanie rzeczy dla domów dziecka, pakowanie rzeczy dla schroniska dla bezdomnych, pomoc przy dekoracji sali na kiermasz , pomoc przy organizacji przedstawień. Dzięki posiadanym uzdolnieniom i pracowitości uzyskał bardzo dobre i celujące wyniki w nauce osiągając średnią ocen na zakończenie szkoły – 5,36.

W roku szkolnym 2022/2023, 108 uczniów uzyskało świadectwa z wyróżnieniem:

KLASA VIII A

Średnia klasy: 4,24

 1. Rełkowska Zuzanna – 5,76
 2. Mądrzyk Juliusz – 5,39     
 3. Ostalak Natalia – 5,33      
 4. Frach  Aleksandra – 4,94  
 5. Pawełoszek Hanna – 4,94
 6. Popiołek Bartosz – 4,89    
 7. Szydłowska Aleksandra – 4,78   

KLASA VIII B

Średnia klasy: 4,39

 1. Nikola Zawodzińska – 5,39
 2. Mularczyk Karolina – 5,39
 3. Szmigielski Bartłomiej – 5.28
 4. Kołodziejczyk Martyna – 5,11
 5. Bąk Antoni – 4,76

KLASA VIII C

Średnia klasy: 3,72

 1. Frach Martyna  – 5,59
 2. Turek Paulina  – 5,0

KLASA VIII D

Średnia klasy: 4,79

 1. Kuc Zofia – 5,88
 2. Misiak Nadia  – 5,78
 3. Wojewoda Marta – 5,56
 4. Staryga Oskar – 5,44
 5. Kopka Krzysztof – 5,39
 6. Sukiennik Malwina – 5,39
 7. Dylak Filip – 5,28
 8. Naturalna Zofia – 5,28
 9. Cybulska Bianka – 5,11
 10. Depczyńska Nadia  – 5,00
 11. Truchel Tymoteusz  – 4,89

KLASA VII B

Średnia klasy: 3,9

 1. Iga Ochocka  – 5,14
 2. Adam Ślusarczyk  – 5,07
 3. Bartosz Grzybek  – 4,79
 4. Szymon Kątny  – 4,79

KLASA VI A

Średnia klasy: 4,44

 1. Jarząbkowska Pola – 5,67
 2. Naturalny Michał – 5,33
 3. Skurkiewicz Franciszek – 5,25
 4. Gajewski Fabian – 5,08
 5. Moryń Blanka – 5,00
 6. Ewiak Kalina – 4,92
 7. Kutek Kuba – 4,83
 8. Różański Adam – 4,75     

KLASA VI B

Średnia klasy: 4,17

 1. Marek Braun – 5,50
 2. Nadia Perońska –  5,50
 3. Roksana Gonera  – 5,33
 4. Zofia Foksowicz  – 5,17
 5. Franciszek Jakubik  – 5,08
 6. Urszula Pałczyńska  – 5,00
 7. Patrycja Spiecha  – 5,00
 8. Aleks Wiśniewski   – 5,00
 9. Judyta Kędziak  – 4,82

KLASA VI C

Średnia klasy: 4,44

 1. Kierasiński Filip – 5,42 
 2.  Chrząszcz Maria – 5,33 
 3. Kopeć Katarzyna – 5,08 
 4. Kędzierska Natalia – 5,0 
 5. Bednarczuk Nikola –  4,92 
 6. Jasek Franciszek – 4,92 
 7. Trajdos Lena –  4,83 
 8. Nolbrzak Magdalena – 4,75 

KLASA V A

Średnia klasy: 4,08

 1. Jasińska Nikola – 5,42 
 2. Napieraj Oskar – 5,00       
 3. Tulejska Zofia – 4,92          

KLASA V B

Średnia klasy: 4,75

 1. Emilia Hołyś – 5,42
 2. Amelia Kopka – 5,33
 3. Wojciech Gwoździk – 5,17
 4. Karolina Stokłosa – 5,17
 5. Hanna Szluga – 5,00
 6. Paulina Biegała – 4,83
 7. Marcel Buresz – 4,83
 8. Hanna Kamińska –  4,83
 9. Wiktor  Kochel – 4,83
 10. Lena Pieniążek – 4,83
 11. Zuzanna Kierasińska – 4,75
 12. Julian Pukacz – 4,75

KLASA V C

Średnia klasy: 4,24

 1. Bujacz Weronika  – 5,33
 2. Stacherska Maria  – 5,17
 3. Białek Nadia – 4,83
 4. Hałada Kinga  – 4,83
 5. Stadnik Gabriela  – 4,82
 6. Krężoch Natalia – 4,75

KLASA IV A

Średnia klasy: 4,66

 1. Królik Maja – 5,45
 2. Podawca Zofia – 5,36
 3. Rejek Piotr – 5,36
 4. Bartczak Franciszek – 5,27
 5. Włodarczyk Lila – 5,18
 6. Sypniewska Alicja – 5,09
 7. Krawczyk Laura – 4,91
 8. Bartos Bartłomiej- 4,82
 9. Zbies Bartosz- 4,82

KLASA IV B

Średnia klasy: 4,92

 1. Kaczmarek Klaudia – 5,45
 2. Retkiewicz Szymon  – 5,45
 3. Kowalska Natalia – 5,36
 4. Rośniak Filip – 5,36
 5. Frątczak Michalina – 5,27
 6. Jędrzejczak Agnieszka – 5,27
 7. Olbrych Wojciech – 5,18
 8. Pałczyński Jan – 5,00
 9. Susmęd Wiktoria – 4,91
 10. Milczarek Julian – 4,90
 11. Pietrzyk Lena – 4,90
 12. Jasek Pola – 4,82
 13. Zawodzińska Lena – 4,82

KLASA IV C

Średnia klasy: 4,56

 1. Małgorzata Jaguścik  – 5,64
 2. Iga Zyzek  – 5,27
 3. Julia Szrajer  – 5,18
 4. Kamil Czechowicz – 5,00
 5. Lena Piróg – 5,00
 6. Weronika Szczepankiewicz  – 5,00
 7. Dawid Smolarek  – 4,91
 8. Wojciech Waleryn – 4,82
 9. Kateryna Hotska  – 4,80

KLASA IV D

Średnia klasy: 3,97

 1. Amelia Soboń – 5,45
 2. Szymon Woźniak – 5,09

Uczniowie osiągający wzorowe wyniki w nauce z klas I – III:

KLASA I A

 • Kinga Bujacz
 • Oliwia Szymanek
 • Alicja Michałek

KLASA I B

 • Natalia Grzesiak
 • Emilia Moryń
 • Lilia Lipińska
 • Kaja Szermer

KLASA II A 

 • Dymitrowicz Zuzanna
 • Jankowska Hanna
 • Jasińska Oliwia
 • Napieraj Liliana
 • Pabich Franciszek

KLASA II B

 • Brześcińska Pola
 • Bugajski Kamil
 • Gołdynek Jakub
 • Łukasiński Kacper
 • Stańczak Antoni
 • Starostecki Mikołaj
 • Matuszczak Ignacy
 • Kotlarek Lena

KLASA II C

 • Grochulska Zuzanna
 • Jakubik Aniela
 • Lasoń Hanna

KLASA III A

 • Amelia Bujacz
 • Kuba Koperski
 • Alicja Kopystyńska
 • Szymon Malicki
 • Klaudia Malicka
 • Zuzanna Pietras

KLASA IIIB

 • Aleksander Szymurski
 • Wojciech Stepanów
 • Adam Frach
 • Kacper Pyka
 • Blanka Pyka
 • Antoni Grzybek

KLASA IIIC

 • Hołyś Izabela
 • Szymanek Tobiasz
 • Nolbrzak Wojciech
 • Ślęzak Alicja
 • Buresz Szymon
 • Gurazda Miłosz
 • Bednarska Natalia
 • Bednarska Emilia

Zaproszeni goście pogratulowali dzieciom świetnych wyników i sukcesów, podziękowali rodzicom, gronu pedagogicznemu oraz pracownikom administracji i obsługi za trud włożony w edukację i wychowanie młodego pokolenia, a następnie życzyli bezpiecznych, wolnych od trosk, pogodnych wakacji.

Pani dyrektor, Mariola Świderska-Kulka złożyła podziękowania: Radzie Rodziców za wzorową współpracę, nauczycielom za wysiłek, wytrwałość, gotowość do podejmowania wyzwań oraz troskę o dobro wychowanków,  pracownikom administracji i obsługi szkoły za wypełnianie swoich zadań i za życzliwość wobec uczniów. Pani dyrektor podziękowała też Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów za karty upominkowe dla uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce. Całej społeczności szkolnej życzyła słonecznych wakacji, spędzonych bezpiecznie i zdrowo. Poprosiła uczniów, aby letnie miesiące dobrze wykorzystali: odpoczywajcie na łonie natury, uprawiajcie sporty, zwiedzajcie nowe miejsca, znajdźcie też czas na czytanie książek.

Pani Mariola Świderska – Kulka zakończyła uroczystość słowami: rok szkolny 2022/23 uważam za zamknięty.