ŚWIATOWY DZIEŃ PIERWSZEJ POMOCY OKAZJĄ DO REFLEKCJI

Jak co roku, w drugą sobotę września obchodzimy Światowy Dzień Pierwszej Pomocy. W roku 2023 wypada on 9 września. To dobry czas, aby przypomnieć sobie, dlaczego pierwsza pomoc, a także szkolenia z jej udzielania są tak ważne. Dzień ten ma na celu uświadomienie społeczeństwa, jak ważna jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy i promowanie właściwych postaw.

Światowy, czy też międzynarodowy dzień pierwszej pomocy to inicjatywa Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (największego ruchu humanitarnego na świecie). Został ustanowiony w 2000 roku i od tego czasu cyklicznie, każdego roku obchodzimy go jako międzynarodowe święto. Celem jest zwrócenie uwagi na to, że pierwsza pomoc jest umiejętnością niezbędną w codziennym życiu, a odpowiednie działania podjęte szybko i umiejętnie mają znaczenie i przynoszą korzyści.

Dzień pierwszej pomocy to również refleksja dla instruktorów

Obchody światowego dnia udzielania pierwszej pomocy skupiają się w głównej mierze na akcjach edukacyjnych i promocyjnych, uświadamiających społeczeństwo na temat tego, jak ważna jest to umiejętność. Jednak warto tego dnia również spojrzeć w nieco inną stronę i zastanowić się, czy można w jakiś sposób podnieść standardy.

Wiedza – drogą do sukcesu

Niestety wiele osób w Polsce nie zna zasad udzielania pierwszej pomocy. Z badan wynika, że ponad 70% przypadków zatrzymania akcji pracy serca zdarza się w warunkach pozaszpitalnych. Bardzo często to świadkowie wydarzenia sa pierwszymi ratownikami. Jak pokazują badania, tylko niewielki odsetek wśród młodzieży potrafi udzielić pierwszej pomocy. Pojawia się również obawa przed wyrządzeniem poszkodowanemu większej krzywdy.

Pamiętajmy jednak: Każdorazowo udzielenie pierwszej pomocy to tak naprawdę nasza walka z czasem. Dlatego dzięki praktycznej wiedzy z zakresu jej udzielania możemy uratować życie i zdrowie ratowanej osoby lub uchronić ją przed kalectwem.

Również nasza szkoła włącza się w organizacje Światowego Dnia Pierwszej Pomocy oraz szerzenie idei przyświecającej temu dniu poprzez przygotowanie plakatów, gazetek oraz szkolenie naszych pierwszoklasistów w udzielaniu pierwszej pomocy – BO “MAŁY” TEŻ POTRAFI!:)