RESQL już drugi rok w naszej szkole

Czym jest RESQL?

RESQL to innowacyjny system wspierający szkoły w rozwiązywaniu problemów przemocy rówieśniczej stworzony przy pełnym uczestnictwie społeczności szkolnej.

RESQL to m.in. innowacyjna aplikacja mobilna umożliwiającą anonimowe zgłoszenia incydentów przez uczniów i obsługę tych zgłoszeń przez nauczycieli interwentów.

Więcej na temat systemu można przeczytać tutaj: https://resql.pl/o-nas/

Plakat RESQL