XXIX WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ

Przypominamy o rozpoczynającym się 23 listopada br. Konkursie Wiedzy Biblijnej, który jest adresowany do uczniów z klas VI-VIII szkoły podstawowej uczęszczających na lekcje religii.

Materiałem źródłowym jest tekst Ewangelii wg św. Marka zawarty w Biblii Tysiąclecia (wyd. 5).

Organizatorem głównym jest Sekcja Szkolno-Katechetyczna Kurii Diecezjalnej w Gliwicach, zaś koordynatorem m.in. Referat Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Częstochowie.

Cele konkursu

– poznanie treści Ewangelii według św. Marka,

– ukazanie roli Pisma Świętego w życiu chrześcijanina,

– kształtowanie chrześcijańskich postaw w oparciu o Słowo Boże,

– kształtowanie umiejętności samodzielnego studium Pisma Świętego,

– kształtowanie umiejętności pogłębiania wiedzy religijnej.

Etap szkolny

Dnia 23.11.2023 r. (czwartek) na czwartej godzinie lekcyjnej w bibliotece szkolnej odbędą się pisemne eliminacje z wiedzy biblijnej (Ewangelia wg św. Marka) w oparciu o materiały przekazane przez koordynatora diecezjalnego. Do następnego etapu przechodzi tylko trzech najlepszych uczestników konkursu.


Etap rejonowy
29 lutego 2024 r. 
Finał wojewódzki
11 kwietnia 2024 r.

Zgłoszenia do konkursu przyjmują wszyscy katecheci najpóźniej do dnia 22 listopada br. 

Nagrody

Dla finalistów konkursu przewidziane są nagrody ustalone przez organizatora: nagrody rzeczowe oraz dodatkowo, dla laureatów trzech pierwszych miejsc, karty podarunkowe, których wartość zależy od zajętego miejsca.

Szczegółowy regulamin konkursu: pobierz tutaj

Serdecznie zapraszamy do udziału

Katecheci SP